Hướng dẫn đăng tin

Các Doanh nghiệp, cá nhân muốn đằng tin trên vieclamlaixe.net phải liên hệ với tòa soạn để được đăng tin

* Đối với nhà tuyển dụng lái xe

  • Có nhu cầu tuyển dụng lái xe thực sự làm việc cho DN, cá nhân.
  • Không môi giới lái xe
  • Có thông tin đăng tuyển đầy đủ và chính xác

* Đối với lái xe

  • Là người lái xe muốn tìm việc lái xe hoặc tìm việc lái xe mới
  • Có đầy đủ giấy tờ xác minh của một lái xe

Mọi thông tin xin gửi Email tới vieclamlaixe.net@gmail.com hoặc liên hệ Hotline: 0971 447 844 – 0971 448 141